Priorita 5: Partnerství

Specifický cíl Rozvinout aktivní spolupráci mezi aktéry z různých sektorů a na různých prostorových úrovních (v rámci MAS i spolupráce MAS)

Specifický cíl: Zlepšit koordinaci rozvojových činností v území

Operační cíl: Zlepšit úroveň činnosti místního partnerství

Opatření: Rozvíjení místního partnerství a budování kapacit

Aktivity:

  • Vyhledávání, efektivní využívání a rozvoj lidského potenciálu (schopností aktivních jednotlivců i organizací) a zapojování veřejnosti do realizace ISÚ
  • Propojování a koordinace dílčích aktivit (přispívajících k realizaci ISÚ)
  • Informování o místní akční skupině, její činnosti a členech, seznamování veřejnosti s ISÚ

Operační cíl: Zlepšit úroveň partnerské regionální a meziregionální spolupráce

Opatření: Přenos zkušeností a regionální a mezinárodní spolupráce

Aktivity:

  • Přenos zkušeností s vytvářením místního partnerství, přípravou a realizací projektů
  • Spolupráce v rámci sítí místních akčních skupin a dalších střešních organizací na všech úrovních
  • Výměna expertů
  • Burza partnerství, prezentace konkrétních příkladů úspěšných či zajímavých akcí

Operační cíl: Zlepšit úroveň spolupráce na realizaci rozvojových projektů

Opatření: Projektová spolupráce

Aktivity:

  • Realizace projektů spolupráce
  • Aktivní vyhledávání nových partnerů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.