Doprava

  • Špatný stav některých komunikací, především komunikací nižších tříd a nedostatečná kapacita parkovacích a odstavných stání v obcích.
  • Problémem společným pro naprostou většinu obcí v území je údržba a modernizace místních komunikací.
  • není dostupnost MUK na D + R do 5 km
  • nedostatečné kapacity veřejné vybavenosti zvyšují nároky na obsluhu obcí HOD
  • významná vyjížďka za prací / cca více jak 60% EA
  • nedostatečné připojení na kanalizaci
  • nedostatečné řešení odvádění dešťových vod z intravilánu obcí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.