Řízení obcí, bezpečnost

  • Obce MASMK náleží celkem do pěti území obcí s rozšířenou působností, a to Blanska, Vyškova, Prostějova, Boskovic a Šlapanic, zde jsou umístěny i finanční úřady. Stavební a matriční úřady jsou již rozprostřeny do více obcí regionu (viz Příloha 18).
  • Nejvíce trestných činů v okrese Blansko, zaujímající největší část území MASMK, jsou trestné činy obecné (asi 70 %), z toho nejčastějším druhem jsou prosté krádeže.
  • Na území MASMK působí celá řada institucí prevence kriminality, jako je pedagogicko-psychologická poradna, DDM, a dále azylové domy, noclehárna, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, telefonická krizová pomoc, krizová pomoc, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, terénní programy a subjekty poskytující pomoc obětem trestné činnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.