Problémová analýza

Identifikace problémů ovlivňujících rozvoj území vychází především ze socioekonomické analýzy, dále pak z:

 • názorů významných aktérů v území
 • dotazníkového šetření Jihomoravského kraje v obcích MASMK
 • šetření v rámci projektu Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchu
 • dotazníkového šetřením MASMK
 • z komunitního plánování – kulaté stoly, veřejných projednání, workshopů a závěrů pracovních skupin MASMK

Problémy jsou uspořádány podle kapitol analytické části.


 

V rámci problémové analýzy bylo vytvořeno pět základních skupin problémů v následujících oblastech:

 

 1. Ekonomika: Nízká ekonomická výkonnost a konkurenceschopnost
 2. Infrastruktura: Nedostatečná dostupnost území a ohrožení jeho udržitelného rozvoje
 3. Lidé: Nedostatečně rozvinutý lidský potenciál
 4. Dědictví: Nedostatečně využitý potenciál přírodního a kulturního dědictví
 5. Partnerství: Nedostatečně rozvinutá spolupráce

Analýza rozvojových potřeb území

 1. Ekonomika: Zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti
 2. Infrastruktura: Zlepšení dostupnosti území a fungující infrastruktura jako základ pro trvale udržitelný rozvoj území
 3. Lidé: Zlepšit lidský potenciál
 4. Dědictví: Zvýšení využití potenciálu přírodního a kulturního dědictví
 5. Partnerství: Rozvinout nedostatečnou spolupráci v regionu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.