Dotazníkové šetření MAS

  • Podpora rozvoje malého podnikání je nejdůležitější pro 56 % (abs. 429) respondentů.
  • Pro 61 % (abs. 466) dotázaných je nejdůležitější oblasti rozvoje cestovní ruch,
  • v 77 % (abs. 582) odpovědí se jako nejdůležitější oblastí projevila podpora zemědělství, které dominuje i celkově a stává se tak oblastí, která by dle respondentů měla být podporována co možná nejvíce.
  • Významná je pro občany také podpora uchování kulturního dědictví, již uvedlo 66 % (abs. 505) respondentů.
  • Nejméně důležitými oblastmi podpory jsou z nabízených možností rozvoj volnočasových aktivit, již uvedlo 39 % (abs. 297) zúčastněných, velmi překvapivě i rozvoj dopravní infrastruktury, která je obecně považována za nekvalitní (38 %, abs. 298 odpovědí) a zlepšení vzhledu obce (31 %, abs. 234 odpovědí).
  • Problematickými oblastmi rozvoje jsou dle dotazníkového šetření právě úroveň zemědělství, kterou za nedostatečnou označilo 63 % (abs. 479) respondentů, dále úroveň technické infrastruktury, jež je nedostatečná pro 45 % (abs. 354) dotázaných, možnosti ubytování, které se objevilo ve 42 % (abs. 321) případech a možnosti stravování (41 %, abs. 311 odpovědí). Ve 25 % (abs. 187) responzí se jako nedostatečná projevila také oblast sportovního a kulturního vyžití v obcích. Ve společenské oblasti se jako nedostatečná ukázala především spolupráce mezi obcemi a podnikateli (30 %, abs. 230 odpovědí) a soudržnost obyvatel, která byla v dotazníkovém šetření negativně označena 26 % (abs. 198) respondentů. Nedostatečně nebo spíše špatně byly většinou dotázaných označeny i oblasti dopravní infrastruktury (celkem 77 %) a nabídka pracovních příležitostí (celkem 57 %).
  • Dle dosažených responzí občané v obcích nejvíce postrádají propagaci regionu, která se objevila v 239 případech, následovala odpověď kvalitní stravovací zařízení a třetí nejčastěji zmiňovanou možností, jež lidem v obcích chybí, byla mateřská či základní škola.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.