Kulaté stoly

V rámci přípravě strategie proběhlo sedm kulatých stolů (26. 11. 2013 v Jedovnicích, 4. 12. 2013 v Rájci-Jestřebí, 11. 12. 2013 v Černé Hoře, 19. 5. 2014 ve Křtinách, 26. 5. 2014 v Protivanově, 18. 6. 2014 v Otinovsi, 24. 6. 2014 v Řícmanicích.

 

Účastníci kulatých stolů definovali následující nejdůležitější problémy:

 • Stav místních komunikací
 • Nedostatek parkovišť, u chodníku
 • Chybí obslužné zemědělské komunikace mimo obce
 • Nedořešené trasování R43
 • Výstavba silnic a cyklostezek není v souladu
 • Zanedbané lesní palouky
 • Nedostatečná údržba okolí turistických cílů
 • Nedostatečná nabídka pro volnočasové aktivity náctiletých
 • Špatná návaznost spojů Praha-region
 • Nejsou cyklostezky kolem Svitavy
 • Sociální bydlení pro seniory
 • Zaměstnanost v místě
 • Malá kapacita v MŠ
 • Nelegální skládky
 • Nedostatečná propagace regionu kromě jeskyní
 • Nadměrná těžba v lese
 • Nedostatečná nabídka obchodů
 • Chybí ČOV – Bukovina, Bukovinka, Habrůvka
 • Nedořešený systém ČOV Křtiny
 • Bezpečnost pro pěší
 • Nárůst dopravy – nákladní i individuální
 • Údržba turistických + cyklotras
 • Odlehlost regionu od center
 • Vojenské střelby (uzavírky cest)
 • Malá aktivita místních obyvatel
 • Malá identifikace s regionem (malá soudržnost obyvatel)
 • Špatná koncepce školství (roztříštěnost)
 • Chybí pozemky pro podnikání
 • Chybí pečovatelské služby pro seniory (hospic, penzion)
 • Chybějící prostory pro volnočasové aktivity mládeže
 • Špatná spolupráce velkých hráčů v regionu
 • Špatný přenos informací od veřejných institucí k obcím a občanům
 • Slabé propojení cyklotras (turistických cest)
 • Malá propagace cyklotras
 • Malá informovanost o dění v území
 • Chybí destinační management, roztříštěnost marketingu

 

Účastníci kulatých stolů definovali následující nejdůležitější potřeby k řešení:

 • Ekologické kroužky
 • Rekonstrukce komunikací
 • Rekonstrukce, budování nových a propojení současných cyklostezek
 • Spolková činnost
 • Naučné stezky interaktivní
 • Arboreta a školní zahrady
 • Lepší propojení informačních systémů pro turisty
 • Upravovaná a udržovaná krajina
 • Zemědělské podnikání a péče o krajinu
 • Udržení služeb a rozvoj služeb na venkově
 • Větší propagace archeologických památek vč. keltských oppid
 • Nová interaktivní a inovativní muzea, archeoparky a ekomuzea
 • Podpora odbytu místních produktů: krátké řetězce
 • Místní pověsti
 • Značení lesních cest + mapa
 • Označení památných míst – oživlá historie
 • Nové moštárny, sušičky
 • Obnova původních turistických stezek, vytvoření nových pěších tras mimo asfaltové komunikace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.