Cestovní ruch

 • Řada turistických cílů na území MASMK teprve „čeká na své objevení“ a zůstává ve stínu hlavních atraktivit.
 • Klesá návštěvnost jeskyní, klesá délka pobytu návštěvníků, kolísá počet návštěvníků.
 • Nedostatečné využití potenciálu kulturního cestovního ruchu, včetně doplňkových služeb, který by vhodně doplnil současné hlavní atraktivity regionu.
 • Nevyužitý potenciál sportovních aktivit cestovního ruchu (skalní lezení, cykloturistika, běžecké lyžování) a pro
 • rozvoj cestovního ruchu mimo hlavní sezónu.
 • Nedostatečná spolupráce a koordinace rozvoje kulturního cestovního ruchu, nedostatečná propagace turistických cílů širšího regionu.
 • Jednotlivé subjekty působící v oblasti cestovního ruchu v Moravském krasu podnikají samy. Chybí vzájemná spolupráci v oblasti destinačního managementu, zejména mezi velkými poskytovateli služeb cestovního ruchu.
 • Prezentace ve spolupráci s ostatními subjekty veřejného sektoru majícími v náplni činnost v oblasti cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu ČR, OHK) prozatím nefunguje.
 • rozvoj destinace je limitován právními restrikcemi a omezeními (chráněné území různých kategorií)
 • koordinace regionu v podobě destinačního managementu
 • slabá spolupráce podnikatelských subjektů a institucí, absence produktově orientovaného přístupu
 • v rámci Jihomoravského kraje region Moravský kras méně propagován na úkor vinařských oblastí (Znojemska, Lednicko-Valtického areálu, atd.), Brna, atd.
 • Fixace turistů na specifický cíl Macocha a Punkevní jeskyně
 • Nevyrovnaná úroveň gastronomických služeb
 • Vysoký podíl jednodenní turistiky
 • Křížení frekventovaných silnic a cyklotras (Adamov, Jedovnice, pod Blanskem k Novému hradu, atd.)
 • Nedostatečná cizojazyčná marketingová propagace a nabídka
 • Nízká úroveň znalostí personálu o regionu a jeho možnostech a nízká jazyková vybavenost personálu
 • Nízký počet oficiálně certifikovaných zařízení
 • Omezená nabídka služeb v podvečerních hodinách s výjimkou Blanska
 • Nedostatek turistického vyžití v případě špatného počasí
 • Chybějící cílová propagace a informovanost (produkty cestovního ruchu) zaměřená na cílové skupiny
 • Chybí jednotná image regionu (logo, společná prezentace)
 • sezonnost turistiky, malá nabídka zimních aktivit (musí se využít nabídky indoor aktivit)
 • Kolísající kvalita vody rybníka Olšovec v obci Jedovnice jako největší vodní plochy na území regionu
 • nedostatek lokalit pro rekreaci u vody
 • špatné podmínky pro rozvoj zimní turistiky
 • rekreace je vázaná jen na letní sezónu
 • část území ovlivňuje těžba v lesích
 • převaha rekreace chatové a zahrádkářské

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.