Kulturní dědictví

Na území MASMK se nacházejí čtyři národní kulturní památky: poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, zámek Rájec nad Svitavou, pozdně gotický Světelský oltář z kostela sv. Barbory v Adamově a Stará huť u Adamova.

Na území MASMK se nacházejí dvě ochranná pásma: větrný mlýn v Ruprechtově a dům č. p. 27 v Ježkovicích.

Z období paleolitu a mezolitu jsou na území MASMK zachovány osídlené jeskyně Ochoz-Pekárna a Sloup-Kůlna. Z období doby železné můžeme v regionu narazit na kultovní areál Býčí skála, výšinné sídliště a hradiště a depoty na jižním okraji Drahanské vrchoviny (hradiště Černov) nebo na těžební a výrobní areály a rovinná neopevněná a opevněná sídliště v blízkosti Bořitova. Pozůstatek těžebních a výrobních areálů je také v obci Olomučany, tentokrát však z období raného středověku.

Na území MASMK je celkem 183 nemovitých kulturních památek. Z toho 81 kulturních památek se nachází v mikroregionu Moravský kras, 45 kulturních památek v mikroregionu Drahanská vrchovina, 26 kulturních památek v mikroregionu Protivanovsko, 14 kulturních památek v mikroregionu Časnýř a 17 kulturních památek v mikroregionu Černohorsko.

Na území MASMK se nachází 336 evidovaných archeologických památek. Přehled archeologických lokalit nabízí Příloha 2, přehled geologických exkurzních lokalit potom Příloha 3.

Na území MASMK se nachází 78 prvků Lesnického Slavína, dále 12 lichtenštejnských památníků a 33 dalších památníčků v lesích. Součástí Lesnického Slavína jsou i palouky, studánky a lesní cesty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code