Doprava

  • Dopravní dostupnost území je na dobré úrovni, zejména díky železniční tratí Brno – Česká Třebová, silnicí E43, spojující Svitavy a Brno a kombinaci vlakové i autobusové dopravy (obce jsou obsluhovány systémem IDS JMK).
  • Dostupná vzdálenost především jižní části území od klíčové dopravní tepny D1.
  • Špatný stav některých komunikací, především komunikací nižších tříd a nedostatečná kapacita parkovacích a odstavných stání v obcích.
  • Vzestupný trend atraktivity území z pohledu cykloturistiky, potenciál rozvoje této oblasti a stabilizovaná síť navazujících krajských cyklotras.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.