Strategické cíle

Priorita: Dědictví

Strategický cíl: Udržitelný rozvoj konkurenceschopného cestovního ruchu založeného na ochraně a šetrném využívání jedinečného přírodního a kulturního dědictví.

Priorita: Ekonomika

Strategický cíl: Dlouhodobě stabilní ekonomický vývoj založený na diverzifikované struktuře s převahou odvětví produkujících vysokou přidanou hodnotu a odvětví využívajících endogenní zdroje regionu.

Priorita: Lidé

Strategický cíl: Dlouhodobě vyvážený růst vzdělanostní úrovně a celkové kvality života doprovázen zvyšováním celkové zaměstnanosti se zvláštním ohledem na ohrožené skupiny obyvatel. Zvyšování kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb a zdravotní péče.

Priorita: Infrastruktura

Strategický cíl: Udržitelný rozvoj území zabezpečený snižováním rizik vzniku resp. zmírňováním negativních dopadů ovlivňujících kvalitu složek životního prostředí, prostřednictvím budování a rozvoje infrastruktury a zvyšováním environmentálního povědomí obyvatel.

Priorita: Partnerství

Strategický cíl: Rozvoj spolupráce na regionální, nadregionální, resp. mezinárodní úrovni prostřednictvím podpory formování partnerství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.