Přírodní a kulturní dědictví

  • upadající zájem obyvatel o spolkovou činnost a dění v obci
  • nevyužitý historický potenciál k prezentaci místních tradic
  • Společné vnímání chráněných území jako oblastí bez možnosti rozvoje, s mnoha omezeními a restriktivními opatřeními
  • Nízká úroveň spolupráce a kooperace mezi zainteresovanými subjekty v sektoru cestovního ruchu
  • Nevyhovující struktura ubytovacích zařízení v regionu (chybí zejména *** hotely), naopak využití stávajících kapacit je nízké
  • Nedostatečné marketingové využití nabídky řady kulturních, historických a architektonických památek, nedostatek kvalitních ucelených turistických produktů, které by dokázaly návštěvníky zdržet v území několik dní
  • Nedostatečná programová nabídka využívající kulturního, historického a přírodního dědictví k tvorbě produktů CR (integrované nabídky pobytů s programem)
  • Chátrající památky
  • Slabé vědomí sounáležitosti obyvatel s kulturním a historickým dědictvím (blízkost Brna…)
  • Slabé povědomí o hodnotách přírodně cenných oblastí (veřejnost, samosprávy)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.