Vybavenost obcí a služby

  • Dostatečná síť obchodů se základní nabídkou sortimentu zboží, nacházejících se v každé obci regionu.
  • Slabinou nabídky služeb v regionu je nedostatečný servis pro turisty v podobě kempů, ubytovacích zařízení či půjčoven sportovních potřeb.
  • Rychlejší tempo poptávky po mateřských školách, než je kapacita těchto zařízení na území MASMK. Absence jeslí.
  • Struktura absolventů středních škol neodpovídá struktuře potřeb místních firem.
  • Na území funguje celá řada sociálních služeb, z průzkumu klientských potřeb obecně není evidován převis poptávky nad nabídkou.
  • Problémem území je absence zařízení pro zdravotně postižené osoby. Tento jev je v rámci komunitního plánování řešen alespoň postupným odstraňování bariér, snahou o uplatnění na trhu práce a databází o nabídce kompenzačních pomůcek a možnosti vypůjčení.
  • Území nabízí občanům základní nabídku služeb v oblasti zdravotnictví.
  • Valná většina zařízení sociálních služeb sídlí v bývalém okresním městě Blansko. Další typy sociálních služeb jsou soustředěny i ve městě Adamov, obec Petrovice provozuje azylový dům, obec Račice-Pístovice dětský domov. Domy s pečovatelskou službou jsou zastoupeny v obcích Petrovice, Jedovnice, Drnovice, Bílovice, atd.
  • Centrem zdravotnických služeb na území MASMK je jednoznačně město Blansko, naopak nejhůře je z tohoto pohledu obsloužen mikroregion Drahanská vrchovina.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Moravský kras jinak- strategie komunitně vedeného rozvoje území 59 obcí.